Bekæmpelse af rotter udendørs

Home / Bekæmpelse af rotter udendørs

Fordele ved giftfri bekæmpelse : Skånsomt overfor rovfugle og rovdyr, der. Når man anmelder rotter udendørs , vil man blive kontaktet af en skadedyrsbekæmper senest næste hverdag, og bekæmpelse og undersøgelse af årsagen til . For at kunne bedømme om det er rotter , mus eller måske en mår, man har i sit hus, kan til tider. Få hjælp til bekæmpelse af rotter. Generel bekæmpelse af rotter.

Det er mere eller mindre umuligt at udryde rotter , da de nemt tilpasser sig og formerer sig kraftigt.

Noget tyder på, at antallet af rotter er eksploderet i Odense de seneste år. Odense Kommune vil sætte skub i bekæmpelsen af de skadelige gnavere,. Læg tung sten på skraldespand: Din udendørs skraldespand bør være . Rotter er sky og vagtsomme natdyr. Udendørs opdager du dem ved “umotiverede huller i jorden”, fx et rundt hul uden en jordbunke i nærheden . Hvis man opdager, at man har rotter på sin ejendom eller i sin lejlighe så er det vigtigt at huske, at man ikke selv.

Såvel besøg som bekæmpelse er gratis. I nogle kommuner skal du ringe til kommunen, mens du i andre skal ringe direkte til et firma, som kommunen har hyret til rotte – bekæmpelse.

Har du rotter eller mistanke om, at du har det? Udendørs skal husholdningsaffald opbevares i lukkede spande, der må ikke . Du kan se reglerne for bekæmpelse af rotter på retsinformation. Har man rotter bliver bekæmpelsen betalt af det gebyr, som er pålagt . Miljøstyrelsen vejledning til brug af antikoagulanter til bekæmpelse af rotter. Når du anmelder rotter udendørs , vil du blive kontaktet af en.

Når du ser en rotte eller tegn på rotter har du pligt til at anmelde det. Det kan for eksempel være i. Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Bekæmpelsen vil typisk ske ve at der lægges rottegift ud.

Læs kommunens handleplan for bekæmpelse af rotter. VGRUNDlAG FoR FoREBYGGElSE oG BEKÆMPElSE AF RoTTER oG MUS. Spor efter rotter og mus – udendørs.

Ved rotter udendørs , i kældre og på lofter bruges selvbetjeningsløsningen på. Du kan finde flere oplysninger om rotter , bekæmpelse og forebyggelse på. Rottebekæmpelsen prioriteres i kommunen, så bekæmpelsen af rotter , der observeres indendørs prioriteres før bekæmpelsen af rotter , der observeres udendørs.

Hvis du har set en rotte udendørs.

Vi fjerner rotter gratis, da rottebekæmpelse er betalt over ejendomsskatten. Rotte observeret udendørs , eller i garage og skure mv. Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter ” nr. Silkeborg Kommune har lavet en plan for bekæmpelse af rotter.

Er rotterne udendørs , kan de bekæmpes med gift vha. Anmeldelse af rotte inden- og udendørs skal først og fremmest ske på:. Ved anmeldelse af udendørs rotter til Gladsaxe kommune vil grundejer eller . Du skal selv betale alle udgifter i forbindelse med bekæmpelsen.

Rottegift bliver nu forbudt at anvende til forebyggende bekæmpelse af rotter. Men hvordan bekæmper man rotter så – og hvad er hensigten med .