Bål i haven

Home / Bål i haven

Har du planer om at anlægge en bålplads i haven, bør du undersøge hos kommunen, om det er tilladt at have bål i haven. Må du tænde sankthansbål i din egen have? Sikker sankthans: Sådan er reglerne for bål i haven – Newsbreak.

I mange kommuner er sankthansbålene aflyst i år, men selvom der ikke er afbrændingsforbud i din kommune, er der stadig en række regler du . Undersøg først med din kommune, om det er tilladt at have bål i haven.

De fleste kommuner tillader ikke bål i parcelhushaver. Lige netop Sankt Hans aften har du flere muligheder for at tænde bål i egen have under visse restriktioner. Torben Jensen, der er brandmand og konsulent i Beredskabsforbundet, giver dig gode rå hvis du vil grille over bålfad eller tænde bål i haven.

I din egen have må du gerne brænde sankthansbål og tænde bål til rekreative formål, fx til pølser og snobrød. Bål i haven og på bålpladser. Røg forurener luften med skadelige partikler. Mange mennesker ønsker at brænde bål i villahaver, andelsboligforeninger, ejerforeninger .

Når bål i haven giver ballade med naboen. Aarhus Kommune har i regulativ for husholdningsaffald vedtaget at husholdninger ikke må foretage afbrænding af affal herunder haveaffald. Afbrænding af haveaffald er tilladt men ofte problematisk.

Hvis du ønsker at tænde bål i din have, må du ikke afbrænde haveaffald. Det er ulovligt at afbrænde haveaffald og lignende i Sønderborg Kommune, men Sankt Hans aften gælder der andre regler. Sidste lørdag handlede det atter om bål, de forbudte bål. Skal du brænde haveaffald af?

Læs her hvad du skal være opmærksom på. Faktisk kræver det ikke ret meget at anlægge en god bålplads i haven. Og når først du har den, er det ingen sag at tænde bål. Haveaffald må som udgangspunkt ikke afbrændes.

I landzone må rent og tørt haveaffald afbrændes på egen grund i perioden 1. Her kan du finde oplysninger om hvilke regler der er i forbindelse med afbrænding af bål i Esbjerg Kommune. Læs vores folder om reglerne for bål i din egen have. Ved afbrænding, bål , ildsted og brug af åben ild gælder: at der kun anvendes trækul, grillbriketter, rent og tørt pejsebrænde og lign.

Det er ikke lovligt at tænde bål , som det passer den enkelte.

Der gælder særlige regler for afbrænding – både af brandhensyn og af hensyn til miljøet. Se det forskellige tilbehør til de grønne arealer. Beboere i området omkring Rævegravs-Åsen slog alarm til 1-1-da bålet, ifølge flere vidner, havde høje flammer som stod flere meter op i . Sankthans-aften: En borger havde ikke nok i ét bål , så han tændte fire i haven. Viborg: Mens flere hundrede viborgensere nød et fælles bål på .