Spiringsbetingelser

Home / Spiringsbetingelser

Spiringsbetingelser : For at et frø skal kunne spire, må en lang række faktorer i omgivelserne være tilpas, først og fremmest fugtighedsgra ilttilførsel, lysforhold. Spiringen er den første begyndelse på en plantes liv. Mange planter har det, man kalder frøhvile, som er en periode på nogle uger eller måneder, hvor kimen er . På den måde får frøene gode spiringsbetingelser.

Det betyder, at selvom der er gode spiringsbetingelser , spirer de ikke, før de har været udsat for bestemte forhold.

Anvendelse af velspirende udsæd og opnåelse af optimale spiringsbetingelser er meget vigtigt for bestandens etablering ved såning af græsmarks-. Nogle nyere Undersøgelser over Frøs Levedygtighed og Spiringsbetingelser : Foredrag holdt i det kgl. Landhusholdningsselskab den 19. Hvis jorden er for løs, tromles før såning.

Sådybden bør ikke overstige 1-cm. Løs jord tromles før såning, både af hensyn til sådybde, men . Der skal ved kornhøst sættes kort stub og tilstræbes så lille et spild som muligt.

Individtætheden kan svinge stærkt fra år til år, afhængigt af frømængde og spiringsbetingelser. På mere beskyttede dele af kysten kan der ophobes store . Ved frøspredning forstår man normalt, at et frø – f. Under markforhold er spiringsbetingelserne ikke altid optimale, og det er da også velkendt, at markspiringen. Ligeledes taaler Frøet at lufttørres, og i denne. Tilstand taaler det næsten altid at opbevares i et eller flere . På denne måde kan ilten komme ned til græsrødderne og jorden kultiveres, så frøene får optimale spiringsbetingelser.

Optimale spiringsbetingelser for frø. PÖTTINGER – din kompetente partner til jordbehandlingsudstyr! Skal du anlægge ny græsplæne? Læs vores guide på Plantorama.

Forskellige arter kræver forskellige spiringsbetingelser , hele spireprocessen kræver omhyggelig overvågning. Afbrænding skal udføres i tidsrummet 1. Mens længdeprofilen giver en genpakning af jorden i striber, sørger profilens smalle tværstrenge for mere findelt jor som giver de optimale spiringsbetingelser. Bedhøvlen bekæmper ukrudt ved at skabe gode spiringsbetingelser for ukrudt for bagefter at bekæmpe det ved næste overkørsel.

Er derimod sporeudslyngning eller spiringsbetingelser mindre gunstige er følgerne en svagere skurvinfektion.

Disse hændelsesforløb simulerer fruitweb asco . Det kræver stor præcision og omhyggelighe da det er vigtigt at alle kerner får optimale spiringsbetingelser. Nye landsforsøg viser, at den optimale sådybde . Større jordaggregater på jordoverfladen nedsætter risiko for erosion. Ensartet pakning skaber en fast jordstruktur samt sikrer.

Frøene blev placeret med lige stor afstan og spiringsprocenten var høj under varierende spiringsbetingelser. De fleste af datidens prototyper .