Postlov

Home / Postlov

Ny postlov trådte i kraft 1. Posten Norge AS har selv uttrykt at . Det ble blant annet foreslått å avvikle postombæring på lørdager, samt innføring av EUs tredje. Regjeringen Solberg med forslag til ny postlov. Den nye postloven trer i kraft fra nyttår.

Det borgerlige flertallet på Stortinget har vedtatt ny postlov.

Lovens formål er å legge til rette for at brukerne i hele landet får tilgang til gode og. Bekendtgørelse af postlov 1). Herved bekendtgøres postloven, jf. Heretter blir det fri postkonkurranse i Norge etter at Stortinget tirsdag vedtok å innføre EUs tredje postdirektiv.

MBL, sammen med LLA og NR, møtte mandag samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og la frem de alvorlige konsekvensene det vil få for . I forrige nummer av Posthornet poengterte vi at samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen ikke tok seg tid til å svare på spørsmål vi stilte på vegne . Dagbladet): Via en videohilsen til KrFs landsmøtedelegater advarer Postkoms forbundsleder Odd Christian Øverland partiet mot å støtte . Transportminister Ole Birk Olesen oplyser, at regeringen nu dropper et omstridt forslag til en ny postlov , efter at Danmark og Sverige er blevet . Høringssvar om endring i postlov og postforskrift.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har en del overordnede synspunkter på forslaget om å . Eit stort fleirtal i Høyanger kommunestyre minus Høyanger Høgre stiller seg bak den vedlagte høyringsuttalen kring ny postlov. Fylkesutvalget vedtok tirsdag følgende . Forslaget til ny postlov kan bli svært alvorlig for avisene i Sogn og Fjordane. Norsk Redaktørforening (NR) protesterer mot forslaget i utkastet til ny postlov om at det ikke lenger skal være obligatorisk postombæring på . Distrikta vil få eit dårlegare tilbod når ny postlov blir innført.

View the profiles of people named Post Lov. Mange tusind nye postkasser skal sættes op, så de er klar til den nye postlov træder i kraft efter nytår. Med den nye postlov blev A-breve afskaffet, og det er nu kun muligt at sende fra dag til dag med det nye Quickbrev . Datatilsynet er positive til det nye forslaget, fordi klart formulerte krav til informasjonssikkerhet i postlov og forskrifter øker sannsynligheten for at . Postnord beklager og strammer op. Etageejendomme skal være forsynet med samlede postkasseanlæg, der er . Telemark SV sier nei til regjeringens forslag til ny postlov , og innføring av EUs tredje postdirektiv i. Vi krever at enhetsportoen opprettholdes, og at . Dette viser at motstanden mot loven og innføringen av EUs tredje . A-brevet forsvinder med den ny postlov , men de røde postbude skal stadig levere pakker fra dag til dag. Kommunen har travlt med dispensationer – nu er linjen blødt lidt op.

Danskerne har fået fire måneder til at . Fra nytår skal etageboliger have postkasse i stueetagen, men Post Danmark beskyldes for at stramme kravene mere end loven.

Samferdselsdepartementet har sendt utkast til ny postlov og postforskrift på høring.