Plantning af energipil

Home / Plantning af energipil

I det tidlige forår sættes stiklingerne i jorden. Som regel i marts måne men alt afhængig af vejret kan der også plantes hen i april måned. Energipil er et godt alternativ til produktion af flis, hvad enten det er til eget.

Pilen skal, efter plantning , tromles og herefter passes i forhold til renholdelse enten . For naturen og vildtets skyl så undgå kemisk bekæmpelse af ukrudt imellem rækkerne. Arealet med energipil i Danmark udgør nu ca.

For at opnå tilskud til plantning af poppel er der nogle forskellige krav, som skal opfyldes: Forudsætningen for nogle former for tilskud er, at der plantes mindst . Besøg af specialkonsulent i energipil før plantning. Rådgivning om optimal forberedelse af plantebe plantning af bedst egnede stiklinger og plantebeskyttelse i . Kortlægning af oplevede barrierer for afsætning af energipil til kraftvarme-. Interviews med piledyrkere har bl. Fyns Piledyrkergruppe tilplantede sidste år 1ha med energipil , og der er tegnet kontrakter på plantning af yderligere godt 1ha i år. Jeg har et mindre åbent engstykke, hvor jeg overvejer at plante en lille remisse.

Området er temmelig vådt og det oversvømmes hvert år i . Dyrkning af pil på en mark, der ligger langt væk, kan være et oplagt valg.

Kalium, året efter plantning og høstår. Ukrudtsbekæmpelse de første to år efter plantning er meget vigtig for at få dyrkning af. Tabel nedenfor viser det beregnede nettoafkast pr. Ud over at du kan sælge klimavenlig energi, forbedrer du din bedrifts. Foretag en grundig ukrudtsbekæmpelse inden plantning.

Flere og flere landmænd ser mulighederne for at dyrke pil til energiformål, ligesom udstyr til plantning , høst og bearbejdning af afgrøderne samt . Alle taler om det, men kun få har indtil nu gjort dyrkning af energipil til en. Derfor er det et led i den politiske aftale, at plantning af flerårige . Emne: Så er vejen banet for plantning af energipil langs vandløb og. Efter min mening er det eneste energipil bør bruges til er rensning af . Min Økologiske ægproduktion”. Præsenteret af Flemming Haugaard.

Anlæg til tildeling af grovfoder. Plantes bedst i marts april. Godkendelsen er meddelt på følgende vilkår: 1. Natur- og Miljøklagenævnet . Betydning På grund af sine lange og særdeles seje skud har Bånd-Pil været.

Produktionen af brændselsflis foregår ved plantning af et stort antal stiklinger . Læs om fordele og krav ved etablering af arealer med energiafgrøder.

Derfor anbefaler vi plantning med færdigproducerede planter, som er vækstkraftige og . I kraft af både at være formidler og fremavler skriver Ny Vraa. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og . Vær opmærksom på, at det også gælder plantning af juletræer og energipil. Forbuddet gælder også midlertidige terrænændringer fx i forbindelse med . Væksten af pil og poppel bliver hæmmet betydeligt, hvis der forekommer ukrudt i især det første år efter plantning.