Nøkkerose underarter

Home / Nøkkerose underarter

Hvit nøkkerose er vanlig i lavlandet nord til Troms, spesielt langs kysten. Planten er giftig og er knyttet til en del overtro. Den blir ofte delt inn i tre underarter som . Stor nøkkerose er en underart av hvit nøkkerose.

Nøkkerosene kalles ofte vannliljer på folkemunne. I urtemedisin og folketradisjon har hvit nøkkerose og gul nøkkerose blitt brukt på samme måte.

Deler av Harvalandsvatnet er dekket av vakre hvite nøkkeroser , og arten . Vi har to arter nøkkerose , stor nøkkerose og gul nøkkerose. To slekter, hvit nøkkerose og gul nøkkerose. Denne røde varianten regnes som en underart med det latinske navnet N. Den hvite har tre underarter , den gule to arter. Ellers er her både hvit og gul nøkkerose. Men det er underarter av hvit og to arter av gul.

Jeg har foreløpig ikke kommet nær nok til å se nærmere på dem.

Full-Text Paper (PDF): Rød nøkkerose i Stordammen ved Fredrikstad. Det måtte i så fall bli som varietet eller form, dvs. Vit näckros är variabel och delas i flera underarter , vilka ibland betraktas som egna arter. Huvudunderarten sydnäckros (ssp. alba), har stora bla blommor med . På et avgrenset område ble det funnet rød nøkkerose, og det er denne.

Nymphaea: Mere end arter og underarter. Underarten , der efter min mening godt kunne være en selvstændig art,. Presl) Korsh, Liden nøkkerose. Kant- nøkkerose Status på allearter. Accepteret Taxontype : Underart.

Nelumbo nucifera (eller eventuelt kun en art med to underarter ). Den morfologiske likheten mellom nøkkeroser og lotus er altså ett eksempel på . Irland og Storbritannia i nordvest. En rekke arter er delt i underarter som kan være vanskelig å skille. Kvit nøkkerose , flere underarter , utbredelse lite kjent, kan også fotograferes med nærbilde . Rundbælg er en meget variabel art, som kan inddeles i mindst to underarter med. Sirkumboreal art som består av en rekke underarter ;. Oregano” som vi køber i butikkerne er ofte underarter eller .