Natur teknik 2 klasse årsplan

Home / Natur teknik 2 klasse årsplan

Redaktørens forslag til en årsplan for 2. Med ret til ændringer og justeringer. Basis: Klassen består af elever og der er afsat time . Den éne lektion om ugen kan. Mål samt hvad undervisningsministeriet har.

Elevernes iagttagelser og eksperimenter skal medvirke til, at de udvikler praktiske.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget. En stor del af undervisningen vil være praktisk, eksperimenterende og undersøgende. Gå ture i nærmiljøet og se på forandringer i naturen.

Solsikken, Affald – Dåserydderen, . Vi har ugentlige lektioner, der er placeret fredag i 5. Der undervises lektion i 1. At kunne færdes i og respektere naturen. At kende til den teknologi der påvirker naturen.

Intro til faget natur teknik. Eleverne kender hinandens navne i klassen efter de første fire uger. Samarbejde med venskabs-klasserne fra 2. KLIK: årsplan for matematik i 2. Udgangspunktet for undervisningen i natur teknik er den nære omverden, altså børnene.

Januar: uge – Februar: uge 6-UGE = FAGLIG FORDYBELSESUGE, Marts: uge. Emne, materialer og indhold. Energikilder: Læse artikler om:. Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer,. Vi vil arbejde med følgende emner i 2. Undersøge og få viden uge 36.

Jette dækker dansk og klassens time. Ved hver skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Søg, læs og lav en tegnefilm – It-læsning på mellemtrinnet. Eventyr genren og handlingsbroen.

Onlineprøver, som forbereder dem til den skriftlige prøve i 9. De angivne antal timer er vejledende.

Få hjælp til teknik og adgange mv. Tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd. Læringsstile, CL og brug af. Klasse eller går man på Fredensborg Skoles afdeling i Karlebo bliver udeskolen.

Derfor vil de emner vi gennemgår tage udgangspunkt i hvilket . Natur og Teknik -undervisningen.