Hvor er der radon i danmark

Home / Hvor er der radon i danmark

Vi har også en tabel, der viser helt præcis for hvor meget radon der er i din kommune. Kun en radonmåling giver dig et præcist billede af, hvor. Læs mere om Radon Kilde: Radon Rapport.

Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser få. Hvis du vil vide med sikkerhe hvor meget radon der er i dit hus må du foretage en .

Jo mørkere farven er på kortet, jo større er risikoen for et forhøjet radon -niveau i boligen . Det interaktive Radonkort viser hvor stor en andel af enfamiliehuse som Sundhedsstyrelsen vurderer har et . Kommunekortet viser hvor mange procent af de enkelte kommuners. Indholdet af radon i danske boliger varierer meget. Disse huse er mest udsatte for indsivning af radon : Huse uden . TJEK: Du kan se, hvor meget radon der kan sive op fra.

Der er elementer, som bestemmer indholdet af radon i din bolig:. Det er ikke muligt at fastslå præcis hvor meget radon , der er i undergrunden alle.

Den eneste undtagelse er Islan hvor niveauet af radon er lavt. Danmark skyldes radon i boliger. Hvor i landet er problemet med radon størst? Dansk Radon Måling har som de eneste etableret et opdateret radonkort, der.

Der er tre forhol der har betydning for radonniveauet: 1. Estimater fra Sundhedsstyrelsen peger på, at omkring 350. Radon og Radioaktivitet i danske bjeRgaRteR og sedimenteR. Hvad er radon og er det farligt?

Den dødbringende ædelgas radon bliver ophobet i vores hjem, hvis vi ikke tager. Gassen kommer fra jorden, hvor der foregår et konstant henfald af uran. Jorden under ejendommene er en væsentlig kilde til radon i danske huse. Oftest forekommer radon i vores boliger i så små mængder, at det kun har en. De danske myndigheder erkender problemet, men vil ikke stille krav om.

Eftersom radon hverken lugter eller kan ses, er måling den eneste måde at. Kort over Radon i danske boliger. Der er klasser af radonstråling, hvor klasse er den mest betydelige.

Bolius – Boligejernes Videncenter, at 350. Koncentrationen af radon i de danske boliger afhænger bl. Omfanget af udsivning af radon fra undergrunden er afhænger af, hvor i landet du bor.

Er der en høj koncentration af radon i de rum, hvor du og din familie opholder sig mest. Det er vigtigt, at danske boligejere er opmærksomme på radon ,. Mængden af radon i indeklimaet afhænger bl.