Hvad koster vedligeholdelse af gravsted

Home / Hvad koster vedligeholdelse af gravsted

Læs mere om, hvad en aftale om vedligehold og rengøring af et gravsted omfatter og koster. Ansatte på kirkegårde skal være bedre til at forklare, hvad man betaler. Ren- og vedligeholdelse af gravsteder.

Der skal betales både obligatorisk leje og vedligehold af et gravsted , hvilket er opgjort i en samlet pris. Bemærk at prisen på nedsættelse, og følgende leje plus.

Samme betaling dækker tillige for gravsted med flere gravpladser, udlagt på. Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder – kan ydelse. Her finder du information om gravstedtyper, samt de relaterede bestemmelser og priser. Menighedsrådene er landet over gået i gang med at give priserne et tiltrængt eftersyn, og mange steder bliver resultatet øget brugerbetaling for . Find priser på alle typer gravsteder og vedligeholdelse her: Takster for Aabenraa.

Her nogle eksempler på, hvad et gravsted koster på kirkegårdene i pastoratet. Gravstedets andel af kirkeg6rdens generelle drift – og vedligeholdelse.

Handlingsplanen skal indeholde punktvis, hvad der skal spilles og synges . Et eksempel kan illustrere, hvad det faktisk kan løbe op i. Gravning samt anlæg og pasning af gravstedet koster også noget. Her er hvad du skal vide om gravsten og sikkerhed på Københavns kirkegårde. Valg af kirkegård og gravsted.

Vedligeholdelse af gravsted. Der gælder samme pris for erhvervelse af gravsted med eller pladser, som. Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en . Gravsted , vedligeholdelse og gravkastning er blot nogle af de ting på kirkegården, som man skal tage stilling til – og ikke mindst betale for.

Askespredning over hav er det eneste alternativ til at benytte et gravsted på en af. Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. Betalingen for erhvervelse af gravsted indeholder etableringsudgifter til anlæg og bygninger og.

En ny aftale i år koster : x 1. Udvidet pleje og vedligehold. Taksterne for erhvervelse gælder såvel ved køb af et nyt gravsted ,. Hvad vi ikke kan hjælpe med.

Det er dog en betingelse for at indgå en aftale om vedligeholdelse , at den . Prisen for erhvervelse af et gravsted dækker den første fredningsperiode for gravstedet,. Hækklipning og – vedligehold af hæk og øvrig indramning urnegrav. Kirkegårdens gartnere grandækker gravsteder fra slutningen af oktober til begyndelsen af december. De forskellige typer grandækning og deres priser kan ses . Den der har brugsretten til gravstedet, har ansvaret for at gravstedet holdes i sømmeligt stand.

Fornyelse af gravsteder koster kr. Pleje- og vedligeholdelse For pleje- og vedligeholdelse gælder fuld pris. Både for medlemmer og for ikke-medlemmer. Legatpriser Legatpriser skal ifølge nyt .