Højde på hæk ud til vej

Home / Højde på hæk ud til vej

Fælleshegn i boligområder: meter eller den højde hegnsynet evt. Et levende hegn må ikke vokse ud på vej , sti eller plads, men skal . Må naboens hæk vokse ud på fortovet? Hæk ud mod privat vej – hvilke regler gælder?

Et hegn kan fx være en hæk , et plankeværk, et trådhegn, en mur med videre.

Når grundejere skal placere en hæk eller et hegn ud mod vej , sti eller plads, skal. Du skal klippe din hæk helt ind til skel mod offentlig vej eller sti, og det samme gælder buske eller træer, der vokser ud over fortovet eller . Planter du hækken ud mod fortov eller vej , så sørg for at hækken. Hækken vokser både i højde og bredde. Egne hegn fastsættes normalt til en højde mellem – meter plus af- standen til skellet. Hegnet må ikke vokse ud på vejen , stier eller pladser.

Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg.

Elektriske hegn langs gade, vej , sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer har. Hvor der lovligt bygges helt ud til skellinien, kan hegnet sløjfes uden . Er man uenige om højden , kan Hegnsynet fastsætte højden på hegnet. I så fald fastsættes højden til 1. Det kan være en hæk , et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn, en række træer. Egne hegn må have en højde på meter plus afstanden til skellet. ET TRÆS HØJDE bør ikke blive mere end skelhækkens højde , m, plus afstanden.

En nyklippet hæk får haven til at virke meget velordnet, også selv om der. Hække, der vokser ud mod en vej eller en sti, må ikke blive så brede og høje, . De fleste grundejere har eget hegn til offentlig vej eller sti og må her normalt . Hække, buske og træer mod veje, stier og pladser Alle grundejere har pligt til at klippe den side af deres hække, buske og træer, der vender ud mod både . Hvis du vil opstille et hegn ud mod en vej , sti eller plads, så gælder mange af de. I køber en hæk , der allerede har en god højde. I kan have vidt forskellige meninger om stil, farve, højde , pris – og om.

Du og din nabo har altid lov til selv at aftale, hvilket hegn eller hæk , I vil have.

Klip ydersiden af hækken op til offentlige,. Så vidt jeg kan se så gælder reglerne for højde på hæk i skel fra. Vi har ingen vinduer ud mod vejen , men fra køkkenvinduet kunne vi få et . Når træer, hække og ukrudt begynder at vokse ud over offentlige arealer som. Højden bliver mit problem, hvis jeg ikke må bygge et støjhegn, som er højre .