Hæk i skel med niveauforskel

Home / Hæk i skel med niveauforskel

Vi har en hæk plantet i skel til naboens grund hvor der er niveauforskel. I hegnsloven står der noget med at hækken må væer meter men . Naboer kommer ofte op at skændes om hegn i og tæt på skel. Må du klippe hækken ind til naboen, som du vil?

Kan naboen forlange, at jeg fjerner min hæk ? Hvor stor forskel må der være på grundes terrænhøjde?

Det vil jeg forsøge at råde bod på med denne artikel, for derved at kaste lidt mere lys over emnet. Inden du går i gang med at plante ny hæk eller sætte nyt plankeværk op, bør du have helt styr på, hvor skellet går mellem din og naboens . En tjørnehæk står præcis i skel mellem huse. Men nu vil vores nabo – som vi ellers har et fint forhold til – have hækken ned på under to meters højde, så den passer i højden med deres nye . Når det så er nødvendigt med en støttemur i skel , samt en hæk ovenpå så er det . Naboen mener, at han har ret til at lade hækken være centimeter i højden, men med den omtalte niveauforskel når hækken og skrænten en højde på 60 . Der er vist noget med at jo længere fra skel , jo højere må det være, . Hegnsloven skelner mellem fælleshegn sat i skel og eget hegn på privat.

Det kan ofte forekomme vanskeligt at blive enig med naboen om,. Du og din nabo har altid lov til selv at aftale, hvilket hegn eller hæk , I vil . Grunden er stor, så vi gider ikke slås med naboer om få ekstra kvm, men vi. Der kan godt være tinglyst, at der skal være en hæk i skel og ikke stakit.

Høje hække kan hurtigt blive et stridsspørgsmål mellem dig og din nabo. Her får du overblik over regler, der gælder for de levende hegn, du har . Ad Terrænet på Kirketorvet 6(se bilag B) er ca. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende.

Udgiften eller arbejdet med rejsning af fælleshegn deles lige mellem parterne,. Står ikke længere væk fra skellet end meter. Må have en højde på meter plus afstanden til … Hæk i skel med niveauforskel – … En hæk`s højde måles . Holmegaard Kommunes detailhandelsplan. Der er en niveauforskel på m, der giver spændende muligheder for indplacering af.

Hegning i skel skal udføres som levende hegn i en højde af maks. I område Bskal hegning etableres som hæk med en maks. Ved udstykning af området må ingen grund udstykkes med en størrelse mindre.

Langs den enkelte grunds opholdsareal i skel mod vej- og fælles opholdsarealer skal etableres leven- de hegn i form af klippet hæk eller buskbeplantning.

Plankeværk i skel mellem ejendomme må ikke komme vejen nærmere. Området, som har en niveauforskel på ca meter, skal udformes på en . Spirea bliver en bred hæk , ca. Her er plantet en dobbeltrække vinkelret ud fra hækken i skel. Det er også en enkel måde at skjule en niveauforskel mellem naboen på, og hækken . Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens. Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.

Belægningsarbejdet på stierne ( med SF-sten ) opstartes på mandag (4. september) på de. Dansk Kabel TV kan komme til i SKEL. Assensvej – ligger med facade i byggelinje. Det nordlige punkt ligger i skel mellem matrikelnum-.

Dog skal det bemærkes, at der er en del niveauforskel til vej.