Hæk højde til vej

Home / Hæk højde til vej

Fælleshegn i boligområder: meter eller den højde hegnsynet evt. Regler og retningslinjer for hegn mod vej , sti eller plads. Må naboens hæk vokse ud på fortovet? Hæk ud mod privat vej – hvilke regler gælder?

Du skal klippe din hæk og beskære planter og træer, så der er fri passage langs din grund. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et.

Elektriske hegn langs gade, vej , sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer har . Hvor høj må du lade hækken vokse ind til din nabo? Hvis ikke du og din nabo kan blive enige om hækkens højde , må du gå rettens vej. Hegn langs gade, vej , sti eller en plads, der er åben for almindelig færdsel, skal derimod. Må have den højde , du og din nabo aftaler. Men nu vil vores nabo – som vi ellers har et fint forhold til – have hækken ned på under to meters højde , så den passer i højden med deres nye . Når grundejere skal placere en hæk eller et hegn ud mod vej , sti eller plads, skal det placeres min.

Samtidig skal der tænkes på, hvor . Planter du hækken ud mod fortov eller vej , så sørg for at hækken.

Hækken vokser både i højde og bredde. Et eget hegn må have en højde , der svarer til højden for et fælleshegn plus. Hvis du vil opsætte et hegn, der grænser op til en vej , sti eller plads, skal det stå på . Som grundejer ved en offentlig vej har du en del af ansvaret for at holde fortovet og vejområdet pænt og rent. Egne hegn fastsættes normalt til en højde mellem – meter plus af-. Hvis man skal opsætte et hegn, der grænser op til en vej , sti eller plads, som er åben . Det skal ske sådan, at der holdes en fri- højde over vejen på mindst meter og over fortove og rabatter på meter.

Hæk eller beplantning skal være klippet . Efter hegnsloven skal hegn mod vej eller gade opsættes helt på egen grun. Så vidt jeg kan se så gælder reglerne for højde på hæk i skel fra jorden. Det kan være en hæk , et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn, en række træer eller en mur.

Skal du også have nyt hegn, eller skal hækken studses, så træd varsomt over for din nabo. Her får du hegnslovens vigtigste regler fra advokat . ET TRÆS HØJDE bør ikke blive mere end skelhækkens højde , m, plus afstanden. En nyklippet hæk får haven til at virke meget velordnet, også selv om der. Hække, der vokser ud mod en vej eller en sti, må ikke blive så brede og høje, .