Genbrug af madaffald

Home / Genbrug af madaffald

Dette svarer til 1kg madaffald fra hver eneste husstand. Vi genanvender dit madaffald til biogas, biodiesel og gødning. Genanvendelsen skaber grøn energi og sikrer, at vigtige næringsstoffer kommer tilbage til jorden.

Københavnerne skal i gang med sortere deres madaffald , så det kan blive til biogas. Politiken tjekker, hvad det gør for klimaet, .

Horsens går ind for genbrug og genanvendelse af affald. Det gør man som sådan allerede, men fra årsskiftet sker der noget helt nyt med . Vi afhenter, behandler og genanvender jeres madaffald. Storkøkkener, kantiner, institutioner, restauranter og hoteller. Ny forskning: Ingen gevinst ved at genanvende madaffald.

Facts viser at ved at sende madaffald fra storkøkkener til biogasanlæggene i stedet for til forbrændingen, behandles affaldet på en bæredygtig måde. Nu leverer vi de grønne poser til madaffald. Jo mere du sorterer ud til genbrug , desto mindre restaffald bliver der sendt til forbrænding, og det .

I snart et år har familier i villaer og rækkehuse samlet madaffald sammen til genbrug. I den nye affaldsordning skal du sortere madaffaldet fra restaffaldet. Madaffaldet lægges i det lille rum og restaffaldet i det store rum.

På den første hjemmeside genbrug. Nu kan du nemt sortere dit madaffald. Kom og få en snak om, hvordan det skal . Må jeg komme haveaffald i rummet til madaffald ? Affald og genbrug i Hjørring Kommune.

Haveaffald afleveres på genbrugspladsen. Miljø på Fyn, der har fundet opskriften på genbrug af husholdningsaffaldet. Undervisningsmateriale hvor du lærer om affal genbrug og miljø – for både elever og lærer. Madaffald skal sorteres fra øvrigt affald og kommes i beholderen til madaffald.

Til det skal du bruge en godkendt pose. Poser til madaffald er gratis og kan hentes flere steder i kommunen. Og min mor var med på den – salmonellafrie æg og genbrug af madaffald.

Bare nogle få, mente min mor.

Men Sæbjørn sagde, at det endelig. I den nye ordning får du hentet disse affaldstyper: Restaffald – til forbrænding Madaffald – til bioforgasning Papir og småt pap – til genbrug Glas, . Her på siden kan du finde gode råd til, hvordan du undgår lugtgener fra dit madaffald. Restaffald er eksempelvis madaffald , bleer, dyrestrøelse og emballage, som er for.

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om affald og genbrug , er du altid. Vi får ofte at vide, at vi bør sortere. LÆS OGSÅ: Madaffald sætter strøm til computeren .