Bygningsreglement hævet terrasse

Home / Bygningsreglement hævet terrasse

For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end m fra terræn,. Overdækkede terrasser , hvor gulvplanet maksimalt er hævet op til m over terræn. En hævet terrasse bygges normalt af træ, hvor selve terrassen hviler på et.

Men der er nogle få ting i bygningsreglementet , du skal være . Må naboen bygge tagterrasse på sin garage, selvom det giver.

Hvor stor skal terrassen være? Disse regler fremgår af bygningsreglementet. Retningslinjer for hævede opholdsarealer og terrasser.

Opførelse af en hævet terrasse kræver ikke byggetilladelse ved. BR( bygningsreglement ) samt lokal planen for dit lokal område. Den hævede terrasse må ikke placeres nærmere end meter til skel. Afstandskravene gælder også ved udvendige trapper, altaner, hævede terrasser , tagterrasser og lignende hævede opholdsarealer .

Bygningsreglementet gælder for al bebyggelse, medmindre andet følger af §§ 4- 6. I bygningsreglementet står, at en terrasse skal placeres mindst 50 . Afslag på ansøgning om lovliggørelse af hævet terrasse i naboskel på matrikel nr. Afgørelse i sag om opførelse af en hævet terrasse på ejendommen. Drøftelse af retningslinjer for hævede terrasser , altaner m. Få overblik over om dit byggearbejde til hegnsmur, hævet terrasse eller anden. Hvis naboen får bygget en 1. Der skal også altid søges om byggetilladelse, når der er tale om et hævet opholds- areal på mere end.

Undtagelse fra ansøgning om byggetilladelse efter bygningsreglementet. Hjarbæk – om tilladelse til at opføre en hævet terrasse til et. Overholdelse af gældende krav til niveaufri adgang kan give yderligere risiko for øget fugtbelastning, og derfor søges principper for robuste løsninger ud-. Ifølge bygningsreglementet BRhar man byggeret til hævede opholdsarealer, når de ikke . Byggeriet skal opfylde kravene i det gældende bygningsreglement , planloven og.

Afstandene gælder også for terrasser , der er hævet mere end centimeter over terræn. Du må ikke have hævet opholdsareal nærmere naboskel end m.

Derimod opstiller bygningsreglementet , med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Carport, garage, overdækket terrasse , drivhus, udhus og skur. Tagterrasse eller terrasse hævet over terræn. En solrig dag og aften nydes nu engang bedst på en lækker terrasse.

Samtidig giver terrassen ofte din. Spørg en tømrer til råds, hvis du. Så er det vigtigt, du sætter dig ind i de regler der gælder.

Find svar på de fleste spørgsmål om byggeri og tilladelser her på siden. Vi bygger derfor en lille hævet træterrasse rundt om træet. Du skal ansøge kommunen i de fleste tilfælde, og i alle tilfælde skal du være opmærksom på, at du overholder bygningsreglementet samt gældende .