Byggeri i landzone

Home / Byggeri i landzone

Hvis du skal bygge i landzone, kan det være nødvendigt med en landzonetilladelse. Forhol som kræver landzonetilladelse, kan for . Ligger din ejendom i landzone er der særlige regler for, hvad du må bygge. Hvis du ønsker at opføre andet byggeri , ændre anvendelse af bebyggelse eller . Landzone er de områder der ikke ligger i byzone eller i sommerhusområde. Her kan søge om forhol som kun kræver landzonetilladelse og læse om kravene til byggeri i landzone.

Se hvilket, og se hvordan du søger om tilladelse. Norddjurs Kommune Torvet 85Grenaa. Her kan du få mere information om reglerne for byggeri i landzone , hvilke byggerier, der kræver en tilladelse, og hvordan du søger.

Byggeri , udstykning og arealanvendelser, der ikke har med landbrug at gøre kræver næsten altid landzonetilladelse . Næsten alt andet byggeri i landzone kræver landzonetilladelse. I landzone må der, som udgangspunkt, kun opføres byggeri , som er nødvendigt for landbrugserhvervets drift. Ansøgning med nødvendige tegninger og oplysninger sendes til Miljø Teknik.

Du skal ansøge om landzonetilladelse til udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse, hvis din ejendom ligger i . Dette skal du være opmærksom på når du skal opføre en ny bygning i landzone. Du skal søge om landzonetilladelse, hvis du ønsker at opføre nyt byggeri , udstykke eller ændre anvendelse af bestående bebyggelse eller . Før du starter dit byggeri, skal du undersøge, om det er i landzone og kræver en landzonetilladelse eller anmeldelse. Hvis din ejendom ligger i landzone og du ønsker at udstykke, at bygge nyt eller ændre anvendelse af en bygning eller et . Skal du opføre byggeri i landzone som ikke er nødvendigt for erhvervet på ejendommen, kræver det en landzonetilladelse.

Offentliggørelse og information om regler ved byggeri i landzone. I landzone kan du uden landzonetilladelse opføre byggeri, som er nødvendigt .